Kull 3 - Litter 3   *1999-03-02

S41243/95 
INTUCH NORD&DKUCH NORDV&EUW&KBHV-97 NV-97 WW-98
Boromir Hugo Hrimfaxe

N13555/93 
NUCH
Lyngåsen's Lukas
N27433/89 
Linesviken's Ib-Hero
N22797/89 
NUCH
Lissi Av Valpåsen
S19192/92 
DKUCH INTUCH NORDUCH NORDV-94
Boromir Anni-Adele
S56277/89 
SUCH
Forsbergets Corro
S28357/89 
FINUCH INTUCH NORDUCH NORDV-96
Amanda

N09943/98 
FINUCH INTUCH KBHV-00 NORDUCH
Linesviken's Saga

 

N06397/97 
Trym
N32459/91 
Snorre Varg
N05152/93 
Lady Av Höstli
N03799/95 
NUCH
Linesviken's Frigg-Gaia
N18967/86 
NUCH
Hammerveien's Drotne
N11252/87 
Linesviken's Möyla