Parasiter

 

Om din hund drabbas av kräkningar och diarréer stirrar man sig lätt blind på rassjukdomen IL (intestinal lymfangiektasi), men tänk på att samma symptomer kan uppstå om din hund blivit smittad av parasiter. Här finns en informativ länk som innefattar olika parasiter:

Doggy rapport 3/00; veretinärinformation från Doggy AB

Om du rör dig i skog och mark där det kan finnas räv, kan du råka ut för hakmask med allvarliga följder om det inte uppdagas i tid.

Det är aldrig bra att maska av hunden för mycket, alla talar ju om att maskarna kan bli resistenta emot maskmedel. Nu finns ett mask-test som finns hos veterinärer, apotek, djuraffärer och i Granngården som heter "Kolla Masken" - genom ett laboratorietest får du veta om din hund har blivit smittad av maskar eller parasiter.

"Kolla masken" är framtagen av laboratoriet Vidilab i Enköping - på deras hemsida kan du läsa mera om denna produkt:

 

Kolla även in Jordbruksverkets hemsida

Här finns länken till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

 

En annan parasit som kan ge ödesdigra konsekvenser är giardia. Förekommer ibland hos importhundar. Här finns en mycket bra och informativ sida om denna parasit.