Norsk Lundehund

Rasinformation - Breedinfo

 

Länk till SKK's rasinformation: Norsk Lundehund

 

LUNDEHUNDENS HISTORIK - en riktig urhund? 

Vi vet att Lundehunden är en gammal ras, men ingen vet hur den uppstod. Många tror att Lundehunden är den ultimata urhunden som härstammar från:

varangerhunden (Canis lupus varangensis). Detta är en hund av spetstyp som finns dokumenterad för 7000 år sedan tillbaka i tiden. Den fannas på Nordkalotten (det arktiska området av Norge, Sverige, Finland och nordvästra delarna av Ryssland). Det finns likheter mellan varangerhunden och lundehunden; båda saknar 2 premolarer på bägge sidorna i överkäken. Varangerhunden härstammar troligen från

torvhunden (Canis lupus palustris) – en prehistorisk tamhund liknande nordliga spetshundstyper. Arkeologer har funnit torvhundar i stora delar av Europa, Asien och Nordafrika. Dessa fanns under stenålderstider och såg ut som blandning av räv och schakal (se illustration och text om torvhunden). 

Man kan ju bara fantisera om Lundehundens historia – vi har en liten vildhund levande hos oss, det är klart! Man finner likheter som är nämnda världen över med Ny Guinea Singing dog (se även denna länk om NGSD), Borneohund och Dingo  - bl.a kan dessa alla slå ut med armarna och böja huvudet bakåt så att pannan vidrör ryggen.

 

   

Lundehunden kan vika ihop sitt öra

så att det skyddas mot smuts och fukt.

   Lundehunden skall ha minst 6 tår på varje tass.

 

 

  

Den bergsklättrande hunden från Lofoten i Norge

 

Den Norska Lundehunden är hundvärldens sista stycke orörd natur och det är vår plikt att ta hand om den som sådan.Lundehunden härstammar från Lofoten i norra Norge. Den användes för flera hundra år sedan till fångst av lunnefågel. En bra lundehund värderades lika högt som en mjölkko!Lundehunden är en särdeles intressant och annorlunda ras. De har många unika egenskaper:Rasen är en zoologisk raritet genom att ha sex fullt utvecklade tår på varje tass. När hunden klättrar i berg, har den en enorm nytta av denna konstruktion.

Bra utvecklade extra tår där

fem tår ingår i stödytan 

Acceptabla extra tår - minst en

 bra labb krävs för CK kvalitet

Sex tår på varje labb,

men ingen ingår i stödytan

Framtass sedd underifrån Baktass sedd underifrån

 

De kan bokstavligt talat "stänga öronen". Ytterörat kan vikas ihop och skyddar på detta sätt örats innersta delar mot sand och fukt.

Ett stängt öra                                                 

Den översta nackkotan är förenad med hjärnskålen på ett sätt som gör nacken extra rörlig; huvudet kan böjas så långt bakåt att pannan vidrör ryggen. Muskulatur, senor och ledband i bogarna är så tänjbara att hunden kan "slå ut med armarna". Frambenen kan sträckas bakåt och ligger då längs med rygglinjen. Bakbenen kan sträckas framåt så att de ligger bakom hundens nacke.På grund av sina extra tår och flexibiliteten i benen har lundehunden ett speciellt gångsätt; de "paddlar" med frambenen och det ser ut som om de "ritar" stora cirklar i luften. De har aningen trånga bakbensrörelser och det ser ut som om de "trippar" fram.Det finns en speciell kontakt mellan lundehunden och dess ägare. Man kan släppa lös sin hund utan att vara rädd att den springer sin väg. Dessa hundar är "programmerade" att alltid finnas i din närhet; de håller dig alltid inom syn- eller hörhåll. Detta beror troligen på att dessa hundar för så lång tid använts till lunnefågelfångst där ett flertal hundägare tog med sig ett antal hundar var till bergen, där de släpptes lösa. Det gällde för hunden att hålla koll på sin ägare.Att äga en lundehund är som att ha en blandning av katt (lika smidig), räv (lika smart) och varg (lika vild och primitiv). Lundehunden lär sig snabbt och lätt. Man behöver knappt träna dem alls, man kan gott påstå att det är tvärtom. Den gyllene regeln är att alltid komma ihåg att arbeta MED din lundehund, inte EMOT den! Denna hund älskar att vara med sin ägare och familj, de bryr sig inte om andra människor eller andra hundar. De är extremt lojala och ger dig all sin uppmärksamhet.Tack vare sin storlek är de lätta att ta med överallt.Lundehunden har ett underbart kroppsspråk; de skuttar upp och vidrör dina fingertoppar med sin nos när du är på promenad eller hoppar emot dina vader med sitt bröst bara för att säga "Hej, här är jag!". De gnider sitt huvud och sin nos emot dina ben bara för att tala om att de älskar dig eller när de fått en smaklig måltid, precis som en nöjd katt. De jagar sin mat eller en leksak med sina tassar och slänger upp den i luften precis som en katt eller räv som jagar ett möss.Många lundehundar ger ifrån sig små speciella ljud när de är alerta eller har något att berätta; det låter som en duvas kuttrande - om man har flera hundar kan det låta som att lyssna på ett duvslag.Lundehunden behöver knappt någon pälsvård. Du behöver borsta hunden när pälsen är i fällning (ungefär en gång om året). Lundehundens päls verkar vara smutsavstötande; när pälsen torkar, faller smutsen av. Vanligen tvättas hunden en gång om året i samband med pälsbytet.Det är väldigt svårt att fånga denna speciella hund på papper - man måste bara uppleva den!

Siv Kvarnström

Kennel Boromir

 

 

The Norwegian Lundehund,

transliterated as the Norwegian Puffindog, is a natural canine breed that evolved to its present day form without the aid of human intervention. "Lunde" is the Norwegian word for puffin, as in puffin bird and "hund" is Norwegian for dog. The Lundehund's unique characteristics gives us an insight on how it could fend for itself in its harsh island environment. Preservation of the Lundehund is now in the hands of man, but the Lundehund's characteristics must also be protected from being forever lost.

The Norwegian Lundehund originated from the Lofoten Islands off the northwest coast of Norway. It was used for hunting and catching puffin birds which nowadays is illegal. A skilled Lundehund was considered as valuable to its owner as a milk cow!

The Lundehund is the most interesting and unusual breed because of its unique characteristics. Lundehunds are a zoological rarity by having at least six fully developed toes on each foot. They can close their ear canals at will and are able to bend their head backwards over their shoulders. Their legs that are extremely flexible and can be stretched out to the side. The fore legs can be bent backwards into the same level as the back line. The hind legs can be bent forward behind the dog’s neck. Because of their extra toes and the flexibility in their legs the Lundehund has a special way of moving. They paddle with their fore legs, drawing big circles in the air.

There is a special connection between a Lundehund and it's owner. You can let your Lundehund loose without fear that it will run away. Lundehunds are naturally "programmed" always to stay by your side. They always keep you in sight or within earshot.

The Lundehund does not require very much grooming. You only need to brush them when their coat sheds, otherwise hardly at all. They do not need much bathing. Their coats seem to be resistant to dirt. Once or twice a year is enough. If you attend dog shows you can wash off the white parts a few days before the show.

Owning a Lundehund is like having a mixture of cat, just as lithe, fox, just as clever, and wolf, just as wild. They learn quickly and easily. You hardly have to teach them at all, they teach you!!! The golden rule is always to remember to work "WITH" your Lundehund, not against it!

Lundehunds love to be with their owners, they do not care much about other people or other dogs. They are extremely loyal and will pay you all of their attention and because of their small size they can easily accompany you wherever you go.

The Lundehund has lovely body language. They jump up and touch your finger tips with their nose while walking or bump into your calves with their chest just to say: "Hi, I’m here!". They rub their head and nose against your legs if they have got a delicious meal, just like a pleased cat.

They chase food or toys with their paws and toss them in the air just like a cat or a fox catching a mouse.

They make a special sound every once in a while when they are alert or have something to say. You can best notice it at morning walks. It sounds like cooling, it is like walking in a dovecote.

The Lundehund has 38 teeth, other dogs have 42 teeth. All bites are accepted at shows, except for heavy undershot.

Colours: Various colours of red-brown and black with white markings. In the past there were grey and black dogs with white markings and white dogs with brown markings. The black and grey colour do not exist anymore.